Polityka prywatności i plików cookies Strony internetowej BEBETALENT.PL

Administratorem strony jest Monika Sieniawska, 01-748 Warszawa, Polska

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony www.bebetalent.pl.

Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowałam dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

Na stronie BEBETALENT.PL

korzystam z następujących wtyczek firm zewnętrznych:

systemu wysyłki newslettera Mailchimp – polityka prywatności
widgetu społecznościowego Facebook – polityka prywatności
widgetu społecznościowego Instagram – polityka prywatności
Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics (analiza ruchu Google Analitics – polityka prywatności), które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.
Korzystam również z systemu komentarzy Disqus, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies tego narzędzia (jego polityka prywatności).
Wykorzystuję pliki cookies własne, byś mogła w sposób komfortowy korzystać ze strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.
Informacje ogólne

Niniejsza Polityka cookies (zwana dalej „Polityka cookies”) strony http://bebetalent.desinit.pl, zwana dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych na Stronie internetowej. Określa także rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki Użytkownika.

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Monika Sieniawska, 01-748 Warszawa, Polska
Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem http://bebetalent.desinit.pl
Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość strony.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§2
Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza zapisu na newsletter.
Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na newsletter. Przetwarzanie danych odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną
Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w § 2 pkt.7, w tym w szczególności:
> prawo dostępu do danych
> prawo do poprawienia danych
> prawo do ograniczenia przetwarzania danych
> prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
> prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
> prawo do przenoszenia danych

§3
Gromadzone informacje

Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz system Google Analytics, a także mogą być zapisywane w logach serwera.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika.
Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§4
Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

> prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
> monitorowania stanu sesji,
> dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika lub analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
> a także w celach statystycznych i marketingowych.

§5
Postanowienia końcowe

W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie i w sposób widoczny i zrozumiały.
Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: monika@bebetalent.pl

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

> prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
> prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
> prawo do przenoszenia danych,
> prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
> prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem monika@bebetalent.pl.

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Pozdrawiam serdecznie

Monika